การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง   การเพาะเลี้ยงปลาดุกบิ๊กดุย
  การเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว   การเพาะเลี้ยงไรแดง

  การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

  การเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิดหรือระบบรีไซเคิล
  การเลี้ยงตะพาบน้ำพันธุ์ไต้หวัน   การเลี้ยงปลาในนาข้าว
  การเลี้ยงปลาบู่   การเลี้ยงปลาแฟนซีคาร์พ
  การเลี้ยงปลาแรด   การเลี้ยงปลาสลิด
  การเลี้ยงปลายี่สก   การสร้างกระชังเลี้ยงปลา
  ปลากัด   การเลี้ยงกบ
  ปลาจีน   หอยเชอร์รี่การป้องกันและกำจัด
  ปลาช่อน   การเลี้ยงหอยนางรม
  ปลาหางนกยูง   การเพาะเลี้ยงหอยแครง
  คู่มือประชาชนการเลี้ยงปลา   การเลี้ยงปูทะเล
    การเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล