การกรีดยาง   การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในไรอ้อย
  การจัดการวัชพืชในไร่มันสำปะหลัง   การใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องยนต์ดีเซลในไร่นา
  การใช้ปุ๋ยพืชสด   การใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
  การใช้วัสดุปรับปรุงดินเปรี้ยว   การตรวจสอบคุณภาพน้ำนม
  การตีราคารังไหม   การทำแผ่นยางชั้นดี
  การทำหญ้าหมัก   การทำหญ้าแห้ง
  การแปรรูปและการใช้ประโยชน์มันสำปะหลัง   การผลิตไหมคุณภาพดี
  การผสมปุ๋ยใช้เอง   เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
  เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังชนิดสูบโยก   เครื่องพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบแอร์บลาส
  เครื่องรีดนมโค   เครื่องสูบน้ำทางการเกษตร
  ไซโล หรือฉางเก็บเมล็ดพืช   เตาประหยัดแบบใหม่สุด
  เตาเอนกประสงค์   เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ
  น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ   บ่อก๊าซชีวภาพราคาถูก
  เบ็ดเตล็ดการเกษตรและสิ่งแวดล้อม   ปอสาและการทำกระดาษสา
  ปุ๋ยปลอม   ผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้
  ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าส่งออก   ไฟฟ้าสำหรับเกษตรกร
  รถไถเดินตาม   ระบบแก๊สชีวภาพแบบฟิกโดม
  ออกแบบและตกแต่งเกล็ดปลา   การให้น้ำในสวนไม้ผลและพืชผักแบบประหยัด
  การใช้สารสกัดจากพืชควบคุมแมลงศัตรูพืช   สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
  ยอดอ้อย อาหารหยาบทดแทนในฤดูแล้ง   การผลิตชาหม่อนในระดับครัวเรือน
  ถั่วอาหารสัตว์และการผลิตพันธุ์   เศรษฐกิจพอเพียง
  การปลูกฝ้าย   การเก็บเกี่ยวฝ้ายและมาตรฐานฝ้ายดอกของไทย