Welcome to Media Center of Extension and Training Office
 

สาขาการเกษตร (พืช)

 
การผลิตและใช้เชื้อไรโซเบียม การปลูกปาล์มเพื่อการค้า
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา การตรวจสอบปุ๋ยเคมี
การปลูกดาหลา สายการบรรจุส้มเขียวหวาน เพื่อการส่งออก
การปลูกสับปะรดแบบไม่ไถพรวน การปลูกกระเจี๊ยบเขียว
การผลิตมะนาวนอกฤด ลำไยอบแห้ง
การเพาะเห็ดนางรม โครงการค้นคว้าวิจัยสมุนไพรไทย
การปลูกมะนาว การใช้สารสกัดจากสะเดาปราบศัตรูพืช
การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
การเพาะกล้าหน่อไม้ฝรั่ง การเพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเชื้อขี้เลื่อยที่ใช้แล้ว
การขยายพันธุ์มะม่วง การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์พืช
การพัฒนาการผลิตมะม่วง การปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
การปลูกถั่วเหลืองฝักสด(ถั่วแระญี่ปุ่น) การทำปุ๋ยหมัก
การทำฟาร์มผสมผสาน การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
การปลูกถั่วลิสง การปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่ภาคกลาง
ว่านหางจระเข้ การตัดแต่งกิ่งไม้ผล
การผลิมะม่วงครบวงจร (ตอนที่ 1) การผลิมะม่วงครบวงจร (ตอนที่2)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลิลลี่ ปัจจัยการเกษตรที่มีผลต่อคุณภาพทุเรียน เพื่อการส่งออก
ปัจจัยการเกษตรที่มีผลต่อคุณภาพ ส้มโอเพื่อการส่งออก การปลูกชะอม
มาตรฐานคุณภาพแผ่นยางชั้นดี การผลิตและการพัฒนากล้วยหอม สำหรับเกษตรกร
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ฯ การเตรียม ต้นทุเรียนเพื่อชักนำให้ออกดอก (ตอนที่ 1) เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ฯ ปัจจัยและ เทคนิค การเพิ่มการติดผลในทุเรียน (ตอนที่ 2)
เทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ฯ ปัจจัยและ การจัดการ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพทุเรียน (ตอนที่ 3) การปลูกและขยายพันธุ์แก้วมังกร
การปลูกพริกไทย การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม
การผลิตเชื้อเห็ดฟาง การปลูกข้าวโพดหวาน
การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำน้ำสกัดชีวภาพ
เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ (ห้วยทราย จ.เพชรบุรี) เกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ (เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา)
ฟาร์มเกษตรตัวอย่าง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตอนกิ่ง
การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีติดตา การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีต่อกิ่ง
แปลงผักปลอดภัยด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน การทำไบโอพลาสติดทางการเกษตร
การเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ การเพาะเห็ดฟางด้วยเปลือก มันสำปะหลัง
การปลูกพริก การเพาะเห็ดนกยูง
พุทราซุปเปอร์จัมโบ้ การสร้างพันธุ์ไม้ดอก (เบญจมาศสวยด้วยรังสี)
มะขามเทศฝักใหญ่ การปลูกกระท้อน
การปลูกมันฝรั่งและการแปรรูป การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยเทคนิค ระบบน้ำลึกเป่าอากาศ
มะปรางหวานมะยงชิด การผลิตน้ำส้มไม้ หรือ วู้ดนีก้า
ฝรั่งไร้เมล็ด ชมพู่ทับทิมจันทร์
การทำนาบัว การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
เกษตรอินทรีย์ ความสมดุลธรรมชาต ปุ๋ยหมักแห้ง (ชนิดเม็ด)
น้ำหมักชีวภาพสำหรับดื่ม พืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร