รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566 เรื่อง “พลัง ETO : ร่วมลดโลกร้อน”


ลงวันที่ 2023-06-21 ดูแล้ว 176 ครั้ง

รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566 เรื่อง “พลัง ETO : ร่วมลดโลกร้อน” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องอบรม 804 ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้