สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน จัดงาน “วันส่งเสริม สืบสาน วันสงกรานต์ ประจำปี 2561” เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย...


ลงวันที่ 11/04/2561 ดูแล้ว 1,029 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน จัดงาน “วันส่งเสริม สืบสาน วันสงกรานต์ ประจำปี 2561” เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลรับวันปีใหม่ไทย ตลอดจนสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์อาวุโสหลายท่าน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวอวยพรแก่บุคลากร
ทั้งนี้ รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้กล่าวแสดงมุฑิตาจิต และขอขมา จากท่านคณาจารย์อาวุโส อดีตผู้บริหารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุ ม.ก. ผุ้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้แก่ ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ อดีตผอ.สำนักส่งเสริมฯ และผอ.สถานีวิทยุ ม.ก. (2530-2538) ผศ.พุม ขำเกลี้ยง อดีตรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร รศ.ดร.ธัชชัย แสงสิงแก้ว อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (2538 – 2542) ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมและอดีตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม รศ.ดร.นาถ พันธุมนาวิน อดีตหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯ และกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุ ม.ก. (2546-2550) รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 ผศ.ดร.สุรพล จันทรปัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร นางพรพิมล ดีวัน อดีตหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมฯ และกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุ ม.ก. (2543-2554) นางกาญจนา พงษ์โสภา อดีตหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (มี.ค.2556 – ก.ย.2556) นางรัตนา อังกสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อดีตหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านการฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ และปูชนียบุคคลอีกหลายท่าน
โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร จากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน สำนักหอสมุด กำแพงแสน และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในงานดังกล่าวฯ เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ภาพ : ชุติมันต์ คล้ายอยู่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th