ผู้บริหาร มก. ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ประจำปี 2560 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม


ลงวันที่ 05/09/2560 ดูแล้ว 1,883 ครั้ง


รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการ ทีมผู้บริหาร พร้อมบุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ อาคารพนม สมิตานนท์ (อาคาร 1 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม)
กิจกรรมพิเศษในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก.ปีนี้ ได้มีการปลูกต้นดาวเรือง บริเวณหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.อาคารพนม สมิตานนท์ (อาคาร 1 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม) และ ดาดฟ้าชั้น 5 อาคารวิทยบริการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ให้ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนตุลาคม ทันในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

ภาพถ่าย : ชุติมันต์ คล้ายอยู่
เรียบเรียงเนื้อข่าว : บุณฑริกา ไตรโกมุทติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th