เรื่อง : การแปรรูปมะนาว (มะนาวแช่อิ่ม)
เนื้อเรื่องย่อ : มะนาวเป็นไม้ผลชนิดหนึ่ง มีรสเปรี้ยวจัด เป็นผลไม้ ที่มีคุณค่า ทางโภชนาการ นิยมนำมาใช้ปรุงรสอาหาร และ สามารถ แปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ วีดิทัศน์เรื่องนี้ นำเสนอถึง การทำมะนาวแช่อิ่ม ซึ่งกล่าวถึง วัตถุดิบ ขั้นตอน การทำอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ชมสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง