เรื่อง : การทำฟาร์มผสมผสาน
เนื้อเรื่องย่อ : การทำฟาร์มผสมผสาน เป็นรูปแบบของการทำกิจกรรม การเกษตรหลาย ๆ อย่าง ในพื้นที่เดียว เป็นตัวอย่างของ การทำฟาร์ม ผสมผสาน 2 แบบ คือ แบบทำนาเป็นหลัก และ มีอาชีพอื่นเสริม และ แบบทำไร่เป็นหลัก และ มีอาชีพอื่นเสริม