วิชา     เปเปอร์มาเช่  (เก้าอี้รูปสัตว์)
อาจารย์ผู้สอน อ.พงษ์เดช     ชาตาคม           อ.ชมสุข     ชาตาคม
ค่าธรรมเนียม 1,100 บาท        ค่าวัสดุ     700  บาท        รวมเงินทั้งสิ้น    1,800  บาท
วันเวลาอบรม รุ่นที่ 1 : วันที่ 31 ตุลาคม -1, 7-8 พฤศจิกายน 2552 (เสาร์-อาทิตย์) รหัสวิชา (ต.ค.107)
รุ่นที่ 2  : วันที่  21 - 22, 28 - 29 พฤศจิกายน  2552 (เสาร์-อาทิตย์) รหัสวิชา (พ.ย.61)
เวลา  09.00 - 16.00 น
สถานที่อบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
แนววิชาโดยสังเขป
แนะนำวิธีการต่อโฟมเพื่อทำแม่พิมพ์ และเทคนิคต่างๆ ในการทำเปเปอร์ ลักษณะเป็นเก้าอี้นั่ง และสอนการลงสีให้มีความสวยงาม ตามต้องการของผู้อบรม
วันที่
เวลา

เนื้อหาวิชา

วันแรก

09.00-10.00
10.00-12.00
13.00-16.00

บรรยาย
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ที่มาและขั้นตอนการทำเปเปอร์มาเช่
อัดแบบจากแม่พิมพ์ที่เตรียมให้
สร้างแบบจากโฟม
วันที่สอง
09.00-12.00
13.00-16.00
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
เฉือนตกแต่งโฟมให้เป็นรูปร่าง
นำแบบที่ตกแต่งเสร็จ เทพิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์
เพื่อให้ได้รูปแบบของงานเปเปอร์
วันที่สาม
09.00-10.00
10.00-12.00
13.00-16.00
บรรยาย
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ขั้นตอนการประกอบชิ้นงาน
ประกอบงานที่แห้งแล้วจากการอัดชิ้นงานวันแรก
ปะด้วยกระดาษขาวให้ทั่วโดยใช้แป้งข้าวเจ้า
วันที่สี่
09.00-12.00
13.00-16.00
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ลงสีรองพื้น 2 รอบ
เพ้นท์สีตามต้องการ พร้อมเคลือบเงา

รวมบรรยาย       2        ชั่วโมง                          รวมปฏิบัติการ        5    ชั่วโมง

วัสดุที่เตรียมให้ เอกสารประกอบการอบรม  ขนมปัง  มักกะโรนี  ถั่ว  พริก  พวงกุญแจ  เข็มกลัด
กิ๊บติดผม  ตุ้มหู  น้ำยาเคลือบ 
วัสดุที่ควรนำมา -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน ปืนกาว  กรรไกร  คีม ฯลฯ