เทคนิคการทำพิมพ์รวมแบบต่างๆ (ยางพารา ยางซิลิโคน ไฟเบอร์กล๊าส ปูนปลาสเตอร์)

อาจารย์ผู้สอน

อ.อมฤต     อุ้ยนอก

ค่าธรรมเนียม

600                 บาท        ค่าวัสดุ   1,500         บาท        รวมเงินทั้งสิ้น    2,100         บาท

วันเวลาอบรม

วันที่  7 - 8  พฤศจิกายน  2552  (เสาร์-อาทิตย์)  รหัสวิชา  (พ.ย.27)

 

เวลา  09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

แนววิชาโดยสังเขป

เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำพิมพ์แบบต่างๆ เช่น การทำพิมพ์ยางพารา พิมพ์ยางซิลิโคน พิมพ์ยางเรซิ่น (ไฟเบอร์กล๊าส)  และพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ สามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือทำใช้เอง

วันที่
เวลา

เนื้อหาวิชา

ส. 7 พ.ย. 52

09.00-11.00

บรรยาย

แนะนำวัสดุอุปกรณ์  เทคนิควิธีการต่างๆ

 
11.00-12.00
ปฏิบัติ

การทำพิมพ์ยางพารา

 
13.00-16.00
ปฏิบัติ

การทำพิมพ์ยางซิลิโคน

อา. 8 พ.ย. 52
09.00-12.00
ปฏิบัติ

การทำพิมพ์ยางเรซิ่ (ไฟเบอร์กล๊าส)

 

13.00-16.00

ปฏิบัติ

การทำพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ และเก็บรายละเอียด

รวมบรรยาย       2          ชั่วโมง                                                                     รวมปฏิบัติการ      10           ชั่วโมง

วัสดุที่เตรียมให้

น้ำยางซิลิโคน  เรซิ่น  ใยแก้ว  ปูนปลาสเตอร์  แผ่นรอง  แปรง  พู่กัน  คัตเตอร์   

วัสดุที่ใช้ร่วมกัน น้ำยางพาราหล่อแบบ  สำลี  ไม้เสียบลูกชิ้น  ทินเนอร์
วัสดุที่ควรนำมา

ผ้ากันเปื้อน  ผ้าปิดจมูก  ถุงมือยาง