วาดภาพสีน้ำภาพดอกไม้จากของจริง

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.โกศล     พิณกุล                               และคณะ

ค่าธรรมเนียม

1,150                 บาท        ค่าวัสดุ   1,800         บาท        รวมเงินทั้งสิ้น    2,950         บาท

วันเวลาอบรม

วันที่  7, 14, 21, 28  พฤศจิกายน  2552  (เสาร์)  รหัสวิชา  (พ.ย.23)

 

เวลา  08.00 - 17.00 น.

สถานที่อบรม

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

แนววิชาโดยสังเขป

เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติให้เชี่ยวชาญขึ้น จากการวาดภาพสีน้ำจากของจริงที่นำมาเป็นแบบ โดยให้รู้จักลักษณะรูปร่าง รูปทรง สี ฯลฯ ของดอกไม้ที่เป็นช่อและไม่เป็นช่อ เช่น ดอกกุหลาบในแจกัน ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ เป็นต้น

วันที่
เวลา

เนื้อหาวิชา

ส. 7 พ.ย. 52

08.00-12.00

บรรยาย

เทคนิคการวาดดอกไม้ที่เป็นช่อ

  13.00-17.00
ปฏิบัติ

วาดภาพดอกไม้จากของจริงที่เป็นแบบ

ส. 14 พ.ย. 52
08.00-12.00
บรรยาย
เทคนิคการวาดดอกไม้สีขาว
  13.00-17.00
ปฏิบัติ
วาดภาพดอกไม้จากของจริงที่เป็นแบบ
ส. 21 พ.ย. 52

08.00-12.00

บรรยาย

เทคนิคการวาดภาพดอกไม้แบบรูปและพื้น

  13.00-17.00
ปฏิบัติ
วาดภาพดอกไม้จากของจริงที่เป็นแบบ
ส. 28 พ.ย. 52
08.00-12.00
บรรยาย

เทคนิคการวาดภาพดอกไม้หลายชนิดที่เป็นแบบจัดรวมกัน

  13.00-17.00
ปฏิบัติ
วาดภาพดอกไม้จากของจริงที่เป็นแบบ

รวมบรรยาย       16          ชั่วโมง                                                                     รวมปฏิบัติการ      16           ชั่วโมง

วัสดุที่เตรียมให้

สีน้ำ  จานสี  พู่กัน  กระดาษระบายสีน้ำ  กระดานรองเขียน  กระดาษกาว

วัสดุใช้งานร่วมกัน

ภาชนะใส่น้ำระบายสี เช่น ขันน้ำ 2 ใบ  ฟองน้ำก้อนสี่เหลี่ยม 1 ก้อน  กระดาษทิชชู่  
ผ้าเช็ดมือ  กรรไกร  มีดคัตเตอร์