การติดตั้งโปรแกรม RealPlayer 10

 


          การติดตั้งโปรแกรม RealPlayer หน้าที่ 2 นี้ จะเพิ่มเติมคำสั่งเสริม และลงทะเบียนผู้ใช้งาน
9. โปรแกรมเสนอให้ติดตั้ง toolbar เพิ่มเติม โดยเป็นเซิร์จเอนจินของgoogle จะเลือกก็ได้ จากนั้นคลิก Continue

10. โปรแกรมจะให้ลงทะเบียนผู้ใช้งาน เป็น E-Mail ,Password , เพศ , อายุ เพื่อส่งข่าวสารให้
กรอกให้ครบถ้วน และ เลือกข่าวสารที่ต้องการทราบ หากไม่ต้องการให้คลิกซ้ำอีกครั้ง11. เมื่อลงทะเบียนเสร็จ จะเป็นการเลือกว่าต้องการใช้ระดับใด ให้เลือก Basic คลิก Continue

12. ติดตั้งเสร็จแล้ว โปรแกรมจะเปิดหน้าเวบไซต์ตัวอย่าง ลองฟังเสียง ฟังเพลง ดูวิดีโอทางอินเตอร์เน็ต โดยผ่านโปรแกรม RealPlayer

       เมื่อได้ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถกลับไปดูวิดีโอทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดทำไว้
และของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ใช้ โปรแกรมของ Real ในการเข้ารหัสไฟล์วิดีโอ

ตัวอย่าง หน้าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ที่เป็นไฟล์วิดีโอทางเครือข่าย