การติดตั้งโปรแกรม RealPlayer 10

 


          ในการติดตั้งโปรแกรม RealPlayer เพื่อดูวีดิทัศน์ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เมื่อดาวโหลดไฟล์โปรแกรมมายังเคื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ปิดโปรแกรม บราวเซอร์ออกไปก่อน เพื่อติดตั้งโปรแกรม ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ให้ ดับเบิลคลิกที่ชื่อไฟล์ที่ดาวโหลดมาเพื่อเริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรม

2. โปรแกรมจะเริ่มต้นติดตั้งให้คลิกที่ Accept เพื่อยอมรับการติดตั้ง

3. ให้เลือกการเชื่อมต่ออินเตอร์ที่ใช้อยู่ว่ามีความเร็วเท่าไร
การเชื่อมต่อที่เหมาะสมสำหรับการดูวิดีโอทางเครือข่ายที่เป็น Self Learning ต้องเป็น Broadband
เพื่อการดูวิดีโออย่างคมชัดเหมือนต้นทาง ทั้งภาพ และเสียง (ในที่นี้เลือก Office Lan) คลิก Next


4. ให้โปรแกรมเลือกที่ติดตั้งโปรแกรม และ เลือกชอร์ตคัตที่หน้าเดสทอป คลิก Next

5. ดำเนินการตั้งโปรแกรม

6. โปรแกรม RealPlayer สามารถเปิดไฟล์ได้มากขึ้น ให้คลิกที่ปุ่ม Advance

7. เลื่อนสกอร์บาร์ ตรวจเช็คว่าได้เลือก ตามนี้หรือไม่ โดยให้เลือกตามรูปนี้ คลิก OK และ Finish

8. โปรแกรมจะทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเซอร์เวอร์ของ Real เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้งาน