เรื่อง : การทำเค้ก (ช็อคโกแลตฟัตจ์)
เนื้อเรื่องย่อ : แสดงการทำเค้ก (ช็อคโกแลตฟัตจ์) โดยมีส่วนผสม อุปกรณ์ วิธีการทำ และ เคล็ดลับที่น่าสนใจ