เรื่อง : การแปรรูปเห็ดหอม (เห็ดหยอง , แยมเห็ด , น้ำพริกเห็ด)
เนื้อเรื่องย่อ : แสดงการทำการแปรรูปเห็ดหอม (เห็ดหยอง , แยมเห็ด , น้ำพริกเห็ด) โดยมีส่วนผสม อุปกรณ์ วิธีการทำ และ เคล็ดลับที่น่าสนใจ