เรื่อง : การพับดอกไม้จากธนบัตร
เนื้อเรื่องย่อ : แสดงการพับดอกไม้จากธนบัตร โดยมีส่วนผสม อุปกรณ์ วิธีการทำ และ เคล็ดลับที่น่าสนใจ