เรื่อง : การเลี้ยงปลาชะโดในกระชัง
เนื้อเรื่องย่อ : เป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการเริ่มต้นทำอาชีพเลี้ยงปลา โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาชะโด ที่ต้องอาศัยความรู้ ความชำนาญ การเอาใจใส่ เพื่อให้สามารถเลี้ยงได้อย่างมีกำไร และเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการให้อาหาร สูตรอาหาร