เรื่อง : การปลูกกระท้อน
เนื้อเรื่องย่อ : ลพบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่มีการปลูกกระท้อนกันมาก และ รสชาด ไม่แพ้กระท้อนในจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุน จากทางจังหวัด โดยจัดให้มีงานวันกระท้อน เป็นประจำทุกปี เน้นถึง การปลูกกระท้อน การคัดเลือกพันธุ์ปลูก การดูแล ให้น้ำให้ปุ๋ย กำจัดโรคและแมลง การห่อผลและการแปรรูป