เรื่อง: การผลิตเชื้อเห็ดฟาง
เนื้อเรื่องย่อ : เห็ดฟาง เป็นเห็ดที่เกษตรกรสามารถผลิตออกจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี แต่เชื้อเห็ดฟางนั้นในบางช่วง บางฤดูกาลหายาก และมีราคาแพง ดังนั้น หากเกษตรกร สามารถผลิตเชื้อเห็ดฟางได้เอง จะช่วยลดต้นทุน และ สามารถผลิตเห็ดฟาง ออกขายได้ตลอดทั้งปี