เรื่อง : การปลูกถั่วลิสง
เนื้อเรื่องย่อ : แนะนำให้รู้จักชนิดและประเภทของพันธุ์ถั่วลิสง วิธีการปลูก วิธีการเตรียมเมล็ดพันธุ์บางชนิด การดูแล การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาผลผลิตที่ถูกวิธี