เรื่อง : การปลูกกระเจี๊ยบเขียว
เนื้อเรื่องย่อ : กล่าวถึงการเตรียมดิน การปลูก การให้น้ำ การดูแลรักษา ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว