เรื่อง : เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน
เนื้อเรื่องย่อ : สาธิตการทำอาหารเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน ซึ่งสามารถทำได้โดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากนัก ทั้งยังทำเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
ไปหน้าหลัก ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร