หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่12


ลงวันที่ 2023-09-12 ดูแล้ว 216 ครั้ง

อาจารย์ผู้สอน: ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข

            สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม รุ่นที่12  วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ให้กับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  จำนวน 17 คน ณ ห้องฝึกอบรม 503 อาคารวิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และสามารถเขียนหนังสือราชการและเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาในการเขียน และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม

ประสานงาน   ปรีชา  หวังพิทักษ์, กมลทิพย์ แสนสม, ณิชาภา ย้อนโคกสูง
ถ่ายภาพ:        กมลทิพย์ แสนสม     
เรียบเรียง:      ธีรพงษ์ โรจนพันธ์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้