ข่าวสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสาธิตการสอน และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทางด้านจิตวิทยา กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตำแหน่งอาจารย์

ดูแล้ว 231 ครั้ง ลงวันที่ 17/10/2561

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเรื่องขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม...