ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ จำนวน 118 รายการ

ดูแล้ว 613 ครั้ง ลงวันที่ 03/07/2561

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 118 รายการ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ...