ข่าวสมัครงาน


ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

ดูแล้ว 403 ครั้ง ลงวันที่ 29/06/2561

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...