ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอาหารไทย "ครัวไทยสู่ครัวโลก" เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม คลิก !!!

ดูแล้ว 900 ครั้ง ลงวันที่ 28/05/2561

โครงการอาหารไทย "ครัวไทยสู่ครัวโลก" เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ifrpd.ku.ac.th

  • สถานที่ติดต่อ: ชั้น 3 ห้อง 304 / ชั้น 2 ห้อง 229
  • โทรศัพท์: 02 942 7300, 02 942 8629 ต่อ 1222, 1223 หรือ 094 664 5044
  • โทรสาร: 02 561 1970
  • อีเมล์: kuthaifood@hotmail.com