ร่วมเชียร์ “ฟุตบอล” ทีมสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม


ลงวันที่ 23/04/2561 ดูแล้ว 923 ครั้ง


ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 52 ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2561 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รอบแรก วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 18.20 น. ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มก.ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th