ข่าวสมัครงาน


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป

ดูแล้ว 460 ครั้ง ลงวันที่ 23/04/2561

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...
ดาวน์โหลดใบสมัคร...
ดาวน์โหลดใบรับรอง...