ข่าวสมัครงาน


ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

ดูแล้ว 435 ครั้ง ลงวันที่ 23/04/2561

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัด สำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท (ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...
ดาวน์โหลดใบสมัคร...
ดาวน์โหลดใบรับรอง...