ข่าวสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาเกษตร(วุฒิปริญญาโท)

ดูแล้ว 927 ครั้ง ลงวันที่ 08/12/2560

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท จำนวน 1 อัตรา นั้น ซึ่งได้ดำเนินการสอบข้อเขียนหมวดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้วนั้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...