ข่าวสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (วุฒิปริญญาโท)

ดูแล้ว 870 ครั้ง ลงวันที่ 17/11/2560

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.โท จำนวน ๑ อัตรา สังกัดฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...