ข่าวสมัครงาน


ประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมเรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ดูแล้ว 808 ครั้ง ลงวันที่ 11/10/2560

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ และลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง มีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...