ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ อ.โกศล พิณกุล เปิดรับสมัครอบรมวาดภาพสีน้ำ ฟรี!!! เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ดูแล้ว 243 ครั้ง ลงวันที่ 11/09/2560

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับ อ.โกศล พิณกุลเปิดรับสมัครอบรมวาดภาพสีน้ำ ฟรี!!! เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (ภาพวิว, ภาพดอกไม้, ภาพทิวทัศน์)

*** หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเตรียมวัสดุมาเอง ***

" สีน้ำ(1 ชุด) จานผสมสี พู่กันขนาดต่างๆ กระดาษวาดภาพ กระดาษกาวทาน้ำ กระดานรองวาด ภาชนะใส่น้ำระบายสี(2 อัน) ฟองน้ำก้อนสี่เหลี่ยม(1 ก้อน) กระดาษทิชชู่ ผ้าเช็ดมือ กรรไกร คัตเตอร์ ดินสอดำ 2B "

ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มแล้ว (ปิดรับสมัคร)

ตรวจสอบรายชื่อ...