ข่าวสมัครงาน


ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,520 บาท

ดูแล้ว 429 ครั้ง ลงวันที่ 01/09/2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,520 บาท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...