ข่าวการฝึกอบรม


สฝ.มก.จัดอบรม“การบริการให้ได้ดั่งใจ รุ่นที่ ๖”ให้กับบุคคลทั่วไป

ดูแล้ว 1,243 ครั้ง ลงวันที่ 04/08/2560

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริการให้ได้ดั่งใจ รุ่นที่ ๖” ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 23 คน ณ ห้องฝึกอบรม 504 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นพบตนเองท่ามกลางกระแสสังคมที่สับสนในการเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและองค์การ สร้างมาตรฐานบริการอย่างมีคุณภาพ และมีความเข้าใจหลักการและกระบวนการการให้บริการลูกค้าจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างยั่งยืน
สนใจหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากร ติดต่อได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม โทร.0 2942 8822 ต่อ 200

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...