ข่าวประชาสัมพันธ์


ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากมีการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

ดูแล้ว 528 ครั้ง ลงวันที่ 13/06/2560

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมจะมีโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ อาคารวิทยบริการ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. โดยเชิญทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางเขน มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากการฝึกอบรมในวันและเวลาดังกล่าว