หมวดวีดิทัศน์
หมวดการศึกษา
สาขาการเกษตร(พืช)
สาขาการเกษตร(สัตว์)
สาขาประมง
สาขาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิทยาการเกษตร
ความร่วมมือกับ ททท.

หมวดเอกสาร E-Book
ข้าวและธัญพืช
พืชผักสมุนไพร
ไม้ดอกไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น
ประมง สัตว์น้ำ
สัตว์บก - สัตว์ปีก
วิทยาการอื่น ๆ
แนะนำทำกิน
ชุด งานดีฝีมือไทย
 
ออกแบบตกแต่งของขวัญที่ระลึก ประดิษฐ์สวยด้วยกระดาษสา
วาดไม้ระบายสี เรือนไทยย่อส่วนจากดิน
นกน้อยแฟนซีรีไซเคิล ดอกไม้ใยไหม
แกะสลักผักผลไม้ ผลไม้แปรรูป
น้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ขนมมงคล 1
ขนมมงคล 2 ขนมมงคล 3