tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoข่าวสมัครงาน - UPDATE : 10/01/2560 VIEW : 1756

ขยายเวลารับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี้