tel eto

mail etoข่าวการฝึกอบรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวสมัครงาน

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรและวิชาชีพ วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์ วารสารส่งเสริมสัมพันธ์ จดหมายข่าวสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ แผนความต่อเนื่องสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Philosophy of Sufficiency Economy energy_save_etoวีดีโอแนะนำ หลักสูตร... พัฒนาบุคลิกภาพ

สมัครอบรมออนไลน์ | ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม...
เปิดรับสมัครโครงการอบรมวิชาชีพสำหรัประชาชน 2559
เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากรใน อปท. 2559
ข่าวประกาศ
ลงวันที่ หัวข้อเรื่อง
18-03-2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
14-03-2559 ประกาศปรับราคาอาหารและอาหารว่างในศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19-02-2559 ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
08-02-2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และพนักงานขับรถยนต์
01-02-2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
12-01-2559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา
08-01-2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24-12-2558 ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
ข่าวประกาศภายในหน่วยงาน
ลงวันที่ หัวข้อเรื่อง
20-04-2559 1. คำอธิบายใบพรรณนางาน
2. ใบพรรณนางาน
06-01-2559 แบบฟอร์ม Bill-Payment ตามแนวปฏิบัติ การรับเงิน 1 บัญชี 1 หน่วยงาน ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
23-11-2558 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ สิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
23-11-2558 การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
12-11-2558 ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับสภาพนักงาน พ.ศ. ...
ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(KU.C.)

เป็นศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมสำหรับการประชุม อบรม สัมมนาโดยทั่วไปในระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีห้องประชุมขนาดต่างๆ พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยมากกว่า 20 ห้อง รวมถึงห้องอบรมด้านคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน มีห้องโถงสำหรับแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ มีห้องอาหารสำหรับจัดเลี้ยง สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eto.ku.ac.th/kuc
ไลฟ์สไตล์
วีดีโอแนะนำ
การเลี้ยงสัตว์ในเมือง Vocational Training for ALL, We serve for ALL การทำเต้าหู้ปลา
การทำคุกกี้ช็อคโกแล็ตชิพ การเลี้ยงกบนาในบ่อปูนซีเมนต์ การปลูกมะนาวในภาชนะ
    ดูทั้งหมด...